ESN UKW jest to jedna z setek lokalnych sekcji największej, międzynarodowej organizacji studenckiej Erasmus Student Network, działająca w Bydgoszczy, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Naszym głównym celem jest pomoc studentom uczestniczącym w programach wymian międzynarodowych, takich jak Erasmus+. Poprzez tworzenie wydarzeń kulturalnych, sportowych, imprez czy wycieczek, pomagamy studentom zagranicznym zintegrować się między sobą i z Polakami oraz poznać kulturę Bydgoszczy i Polski.