Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. zastępując dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Nowością są wspierane przez niego (jako pierwsze w historii programów edukacyjnych!) inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest do roku 2020.

W praktyce oznacza to znaczne rozszerzenie znaczenia programu Erasmus również na pozostałe akcje związane z mobilnością.

Część programu Erasmus+, która jest nam najbardziej bliska (Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych) zaczęła obowiązywać w 2 połowie 2014 roku. Mobilność studentów bez zmian nadzorowana jest przez Narodową Agencję programu Erasmus, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej na temat programu Erasmus+ znaleźć można na stronie: http://erasmusplus.org.pl