Wielonarodowy projekt, który powstał w 2010 roku. Główne cele to:

  • Tworzenie ESN bardziej dostępnego dla niepełnosprawnych studentów na wszystkich poziomach jego działalności
  • Zwiększenie liczby studentów niepełnosprawnych udających się na wymianę

ExchangeAbility wzbogaca międzynarodowe doświadczenie studentów poprzez organizację wydarzeń wskazujących problemy oraz metody ich rozwiązywania. Dzięki projektowi studenci stają się bardziej świadomi i empatyczni.

Oficjalna strona MappED!

Oficjalna strona projektu

System rejestracji wydarzeń