W programie Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni;
  • wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej.

Stypendium może trwać od 3 (w przypadku praktyk od 2) do 12 miesięcy w cyklu studiów, zazwyczaj jest to okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.

Stypendystą Programu Erasmus+ możesz zostać jeśli: 

  • jesteś zarejestrowany na UKW na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata/inżyniera, magistra, doktora), na kierunku w ramach którego zostały podpisane umowy dwustronne z uczelniami zagranicznymi;
  • ukończyłeś lub w przed planowanym wyjazdem ukończysz pierwszy rok studiów pierwszego stopnia;
  • znasz przynajmniej jeden język obcy w stopniu średniozaawansowanym (w przypadku studentów kierunków innych niż językowe mile widziana znajomość potwierdzona certyfikatem lub innym zaświadczeniem);
  • osiągasz dobre wyniki w nauce;

 

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i jesteś zainteresowany udziałem w Programie, zgłoś się już DZIŚ!

Więcej informacji znajdziesz na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UKW 

Istnieje także grupa na FB dla osób wyjeżdżający na ERASMUS'A