SocialErasmus - międzynarodowy projekt, który powstał w 2008 roku w ESN Polska. Ma na celu promowanie postawy społecznej wśród młodych ludzi uczestniczących w wymianach studenckich. Projekt bazuje na wolontariacie, który ma na celu integrację studentów międzynarodowych ze społecznościami lokalnymi. Przekłada się to na dokonanie długotrwałych zmian w społeczeństwie oraz daje studentom możliwość spojrzenia na realia kraju, w którym przebywają z nowej perspektywy. Dodatkowo dzięki temu projektowi możemy zmienić wizerunek Erasmusów w naszym państwie.

SocialErasmus wzbogaca międzynarodowe doświadczenia studentów, pozwalając zrozumieć otaczające problemy społeczne, jak również wypracowując odpowiednie dla nich rozwiązania. Co więcej, pokazuje jak w prosty sposób młodzi ludzie mogą przyczynić się do poprawy społeczeństwa, jako obywatele świata.

Mottem projektu jest hasło: „Leave Your Mark!”

W ramach projektu SocialErasmus realizowane są m.in. takie akcje, jak:

  • Erasmus in Schools
  • Las Erasmusa
  • Sharing is Caring
  • Międzynarodowy Święty Mikołaj
  • Hol Erasmusa
  • Erasmus Date Auction
  • Wyjścia do domów dziecka i domów spokojnej starości

 

Więcej informacji na socialerasmus.esn.org